"Centrinis"
Įrašyta: "Biplan" įrašų studijoje
Suvedimas: "Musė Audio"
Masteringas: E-Masters
© 2007 PONIS IR KLAIDOS