"Naktis"
Įrašyta: "Ponis Ir Klaidos" studijoje
Suvedimas ir masteringas:
Robertas Bublevičius
© 2007 - 2011 PONIS IR KLAIDOS